“เสี่ยโบ้ท” ณัฐเดช วชิรรัตนวงศ์ โปรโมเตอร์ศึกเพชรยินดี คลอด 4 รายการใหญ่ต้อนรับมวยกลับมา ลงล็อกที่จังหวัดบุรีรัมย์ ระบบปิด เปิดปฐมฤกษ์วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน นี้

หลังจาก ศบค. มีมติ ผ่อนปรนให้กีฬากลับมาจัดการแข่งขันได้ โดยการแข่งขันมวยนั้นให้จัดระบบปิดมีจำนวนผู้เข้าชมได้ไม่เกิน 25 คนต้องจัดภายใต้ระเบียบข้อปฎิบัติของทาง ศบค. อย่างเคร่งครัด